Sektör Kurumları

Sektörümüzde Yer Alan Kurumlar

Sigortacılık Genel Müdürlüğü www.sigortacilik.gov.tr

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği www.tsrsb.org.tr

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi www.sbm.org.tr

Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi www.tramer.org.tr

Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi www.sagmer.org.tr

Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi www.haymer.org.tr

Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi www.hatmer.org.tr

Sigorta Tahkim Komisyonu www.sigortatahkim.org.tr

Emeklilik Gözetim Merkezi www.egm.org.tr