SEKTÖRÜMÜZDE MUALLAK VE ÖDENEN HASAR DEĞİŞİMİ ANALİZİ

SEKTÖRÜMÜZDE MUALLAK VE ÖDENEN HASAR DEĞİŞİMİ ANALİZİ

SEKTÖRÜMÜZDE MUALLAK VE ÖDENEN HASAR DEĞİŞİMİ ANALİZİ

Değerli Acente Arkadaşlarım,

Özellikle son iki yıldır Trafik Sigortaları’nda Sigorta Şirketlerinin ZARAR EDİYORUZ feryatları ile ortalık inliyor.Diğer yandan da Sigortalılarımızın PRİMLER ÇOK ARTTI feryatları ile ortalık inliyor.Arada kalan biz Acenteler olduk.Zarar feryatları arasında ilk iş olarak da biz Acentelerin komisyonlarının sıfırlara kadar çekilmesi nedeni ile bizim feryatlarımız ise arada kaynadı gitti maalesef.

Bu nasıl bir Aktüeryal hesaplama ise anlayamadık gitti.4 Bilinmeyenli  bir denklemde 4  parametreyi de sigorta şirketi belirliyor.1-Hasar operasyonu (eksper tayini-tamirhane anlaşmaları-asistans firma anlaşmaları-parça tedariği) 2-Acente Komisyonu 3-Genel giderler 4-Diğer hesaplamalar.Daha sonra da biz  Acentelere şu fiyattan satacaksınız diyorlar.1 kuruşluk bile değişim yapmamızın mümkün olmadığı bir fiyattan  poliçe satıyoruz.Sonuçta Sigorta Şirketi ZARAR ETTİK  diyerek  hemen ilk iş Komisyonlarımızı sıfıra kadar çekiyorlar.

Daha önceki yazımda da belirttim toplamda son 6 yılda Acente prim üretimi % 104 artarken Acente Komisyonlarımız maalesef % 80 arttı.Bankalarda ise durum fevkalade güzel,prim üretimi % 198 artarken komisyonları % 550 artmış.(Hayat branşında Bankalar % 294 prim artışına karşılık komisyonlarını  % 1020 artırma başarısı! gösterdiler)

Şimdi konuya bir başka açıdan bakalım ve Trafik Sigortalarındaki prim / Hasar ilişkisini inceleyelim,

(KAYNAK TSB)

2009 yılında ortalama Trafik Primi           179.-tl

2010         yılında                                  192.-tl

2011          yılında                                 198.-tl

2012           yılında                                253.-tl

2013/Haziran yılında                              338.-tl olarak gerçekleşti.

Dosya Başına ayrılan muallak (tl)          dosya adet                        Dosya Başına Ödenen Hasar(tl)

2009 yılında              3.400.-                      220.336                                        1.565.-

 2010                        3.764.-                      224.723                                       1.559.-       

2011                         4.128.-                      243.314                                         1.637.-

2012                         6.023.-                      250.946                                        1.907.-

2013/Haziran             8.350.-                       205.931                                       2.099.-

 

 

 

Soru şu?

2009-2013/Haziran yılları arasında 0rtalama prim % 90 ,ödenen  ortalama hasar  ise  % 35 artarken zarar nasıl oluşuyor?

Acaba zararın sebebi dosya başına ayrılan muallak hasar olmasın?Dosya başına ayrılan muallak karşılık artışı % 95 .Peki eğer öyle ise muallak rakamlarıdamı muallak acaba?2009 yılında ayrılan muallak 3.400.-tl iken ödenen hasar 1.559.-tl(oran % 46) 2013 yılına geldiğimizde dosya başına ayrılan muallak 8.350.- ödenen hasar 2.099.-tl(oran % 25)

Primlerin Aktüeryal hesaplarını her şirket açıklar ise bizde yukarıdaki tabloyu belki daha kolay anlayabiliriz.

Konuya açıklık getirme adına Dosya Başı Bedeni Muallak ve Ödenen Hasarların değişimini de görelim:

YIL                     D.B Muallak(TL)    Dosya Adedi            Ödenen Hasar(TL)         Ödenen Dosya Adedi

2009                        22.418.-                12.825                              16.277.-                         10.361

2010                        22.783.-                16.896                             18.715.-                         11.599

2011                        22.937.-                25.498                             13.123.-                         26.363

2012                        33.669.-                31.435                             23.034.-                         23.720

2013/6.ay                40.228.-                 33.043                             23.494.-                         14.715         

 

Yıllara göre prim Hasar rakamlarına da bakalım acaba gerçekten zarar bu kadar kötümü?

 

              PRİM                         ÖDENEN HASAR            MUALLAK                     POLİÇE ADEDİ

2009          1.930.497.053.-        1.579.154.742.-            749.237.297                       10.673.440

2010         2.241.236.776.-         1.727.067.402.-            845.772.279.-                     11.745.633

2011         2.598.251.665.-         1.952.364.527.-           1.004.347.884.-                   12.942.474

2012          3.507.839.996.-         2.391.655.651.-           1.511.472.199.-                  13.862.901

2013/6ay  2.382.500.150.-          1.217.871.811.-            1.719.463.402.-                   7.045.360

 

Tablolara dikkatlice bakıldığında ortada çok da kötü bir resim olmadığı sadece aktüeryal hesaplamalarda yapılan hata ve muallak hasarlarda ayrılan karşılıkların ödenen hasarlarla arasındaki ilişkinin bu branşta yanlış kurgulanmasıdır.

 

Aşağıda Kasko ile ilgili tabloyu inceleyelim

                            Poliçe Başına Prim                   Ayrılan Muallak                      Ödenen Hasar 

2009                              751.-                                     2.160.-                                       1.405.-

2010                             805.-                                     2.119.-                                         1.449.-

2011                             861.-                                      2.435.-                                       1.522.-

2012                             996.-                                     2.665.-                                         1.479.-                    

2013/6 ay                    1.116.-                                    2.451.-                                         1.467.-

Trafik branşında ayrılan karşılık ile ödenen hasar arasındaki uçurum nasıl oluyorsa  Kasko  branşında istikrarlı bir şekilde % 60 seviyelerinde devam ediyor.Son beş yıl ortalamaları:

Ortalama prim:906.-tl

Dosya başına ayrılan muallak:2.451.-tl

Dosya başına ödenen hasar:1.467.-tl

Muallak Ödeme Oranı:% 60

 

Sonuç olarak Kasko branşında sağlanan hassas dengeyi  Trafik branşında da sağlamak mümkündür.Bunun için de Aktüeryal hesabın daha dikkatli ve dengeli yapılmasına ihtiyaç vardır.

Trafik branşında ve sektörde zararın sebebi Acente Komisyonları değildir.Ayrıca Trafik kazalarındaki anlaşmalı tutanaklardan şikayet edilmekte.Bununda çaresi “feragat” almakla övünmek değil suistimal yapanların derhal mahkemelere suç duyurusu ile bildirilmesi ve çok güçlü savunma yaparak mahkum edilenlerin de yazılı ve görsel  basın yolu ile herkese duyurulmasını sağlamak bu yolla da suistimale olan eğilimi azaltmaktır.

Bedeni tazminatların vekil Avukatlara değil direk varislere ödenmesi için Hazine Müsteşarlığının attığı adımları desteklemek gerekirse Kanun çıkarılması için girişimlerde bulunmak.

Tüm bu önlemlerin alınması ile işlerin yoluna gireceği ve tarafların mutlu olacağı kanaatindeyim.

Bir sonraki yazımda da DASK primlerine değineceğim.Orada da bazı sıkıntılar var bunu sizinle paylaşacağım.

Acenteler toplumda saygın bir meslek icra eder konuma gelinceye kadar Mücadeleye Devam.

Saygılarımla

Z.Kemal GAZİOĞLU

kemalgazioglu@yahoo.com                   


       

SEKTÖRÜMÜZDE MUALLAK VE ÖDENEN HASAR DEĞİŞİMİ ANALİZİ