SAİK Faaliyet Raporu

SADER Sigorta Acenteleri Derneği

SAİK Faaliyet Raporu

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 27.maddesi 3.fıkrası g bendi gereğince görevleriniz arasında bulunan ”Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna sunulmak üzere yıllık rapor hazırlamak” ile ilgili raporlar hazırlandımı?Eğer hazırlandı ise acentelere yazılı olarak duyurulmasını,

Acenteler arasında son günlerde sıklıkla gündeme gelen Sigorta Şirketlerinin Acente komisyonlarını aşağı çekmesi ile ilgili yaptığınız faaliyetlerin Acentelere yazılı olarak duyurulmasını,

Fiziksel koşullarla ilgili Acenteler hakkında varsa açılmış soruşturma ve sonuçlarının isim zikredilmeden Acentelere yazılı olarak duyurulmasını,

Acenteler ile ilgili haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili varsa açılmış soruşturma ve sonuçlarının isim zikredilmeden Acentelerle paylaşılmasını

Geçmiş dönemde yaptığınız toplantıların ve bundan sonra yapacağınız toplantıların tutanaklarının Acentelerle yazılı olarak paylaşılması için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla

SADER Sigorta Acenteleri Derneği