CAN KANTAR / SEKTÖRÜN İÇİNDEN TOBB acente ve eksperleri yeterince destekliyor mu?

CAN KANTAR / SEKTÖRÜN İÇİNDEN TOBB acente ve eksperleri yeterince destekliyor mu?

 

Ben sigorta sektörü ile ilgilenmeye başladığım dönemde sektörde özellikle acenteler tarafında hararetli bir şekilde “Birlik olma” tartışmaları yapılıyordu. Sonrasında yeni Sigortacılık Kanunu hazırlandığında görüldü ki Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperlerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bir birimde çalışma yapmasına izin verilmişti. Kanun kesin ve sektörde tartışmalara son verildi. Acenteler SAİK, Eksperler ise SEİK olarak TOBB çatısı altında yerlerini aldılar.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki ağırlığını biliyoruz.  Özetle TOBB’un gücünü kimse tartışmıyor bile… Bu birlikteliğin başladığı dönemde TOBB ile acente ve eksperler birden bire kaynaşmışlardı.  SAİK ve SEİK’te temsil edilmek üzere TOBB en iyi yöneticilerini görevlendirdi.  TOBB içerisindeki Sigortacılık Müdürü de etkin bir kişi… İlk yıllarda mutlu mesut birliktelik devam ediyordu…

 

Kendi iç sorunlarımız

 

TOBB içerisindeki yeni yapılan iki, üç sene sonra çeşitli sorunları da beraberinde getirdi. Gerek acentelerde gerekse daha az da olsa eksperlerde de iç tartışmalar yaşanmaya başlandı. Uzun bir süreç yönetimlerdeki TOBB temsilcileri olaylara nötr kalarak “önce siz aranızda anlaşın, biz sonra görüşümüzü sunacağız” diyerek olayların kendiliğinden rayına girmesini bekledi.

Hazine, TOBB ve Türkiye Sigorta Birliği arasında  koordinasyon problemi olup olmadığı konuşulmaya başlandı kulislerde. Hazine’nin hazırladığı bazı yeni düzenlemelerden önceden ne TSB ne de TOBB’un bilgisi olmadığı da bir başka iddia.

 

TOBB duyarsız mı kalıyor?

 

Yeni Sigorta Acenteleri Yönetmelik Taslağı acenteleri ve TBMM’den geçmek üzere olan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda yer alan eksperler ile ilgili bölümdeki değişiklik de eksperleri huzursuz etmeye yetti. Şimdi konuşulan şu ki; gerek acenteler gerekse eksperler TOBB çatısı altına girdikten bu yana haklarını kaybeder oldular… TOBB’un kendilerine kol kanat germediği ve TOBB’un gücünden faydalanılmadığı bir başka eleştiri konusu. Hatta bir acente dostum ise ” Can bey biz tekrar “Birlik” olma çabamıza devam etmeliyiz. Bize TOBB’dan da hayır yok. İş dünyasını yakından ilgilendiren “Karşılıksız çek konusunun sigortaya devredilmesi söz konusu olduğunda başta TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Sigorta Birliğindeki toplantıda bizzat hazır bulunurken, diğer tarafta biz acente eksperlerin hakları ellerinden alınmaya çalışıldığında aynı hasiyeti göstermediğini düşünüyoruz” diyor.  Bu görüşe katılan ne kadar acente var bilemeyiz ama… Ben sigortacılık sektörünün nabzını tutan bir gazeteci olarak bunu gündeme getirmem gerekiyor… Eleştiriler artık yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.